Losowe dokumenty z wyniku wyszukiwania (i rozwiązanie konkursu!)

A teraz dwie sroki za ogon – nowy artykuł i rozdanie w naszym małym konkursie, gdzie można było wygrać elektroniczną wersję książki Apache Solr 4 Cookbook. W artykule chcielibyśmy pokazać, jak zaimplementować losową kolejność dokumentów w wynikach zapytania zwracanego przez Apache Solr. Nasz przykład jest rozwiązaniem rzeczywistego problemu – właśnie dzięki niemu wylosujemy dwóch zwycięzców naszego konkursu. Autorzy komentarzy, którzy znajdą się na początku wyników wyszukiwania otrzymają naszą nagrodę.

Read more

SolrCloud HOWTO

Co jest najważniejszą zmianą w wersji 4.x Apache Solr? Myślę, że takich zmian jest wiele, ale SolrCloud jest czymś, co zdecydowanie zmienia architekturę wdrożeń. Do tej pory większe instalacje użerały się z problemem  single point of failure (SPOF) – istniał tylko jeden serwer master i gdy ten serwer ulegał uszkodzeniu, cały cluster tracił zdolność przyjmowania nowych danych. Oczywiście można było próbować opcji z wieloma serwerami master, gdzie pojedynczy serwer był odpowiedzialny tylko za część danych, ale ciąle SPOF był obecny. Nawet, gdy wszystko działało poprawnie, ze względu na odstęp między operacjami commit, oraz ze względu na fakt, że instancje slave sprawdzały dostępność nowych danych co pewien okres, rozwiązanie było dalekie od ideału – nowe dane były widoczne dopiero po paru(nastu) minutach.

Read more