Czy muszę uważać na limit związany z maxBooleanClauses korzystając z filtrów ?

Jedną ze zmiennych konfiguracyjnych, jakie znajdują się w pliku solrconfig.xml jest maxBooleanClauses, która określa maksymalną ilość zapytań boolowskich jaka może być zwarta w ramach pojedynczego zapytania do Solr. Czy muszę uważać na limit związany z tą zmienną korzystając z filtrów w Solr ? Spróbujmy odpowiedź na to pytanie nie wgłębiając się w kod Lucene i Solr.

Read more

Krótkie spojrzenie: frange

W Solr 1.4 pojawił się nowy typ zapytań funkcyjnych zwanych frange. Służą one do wyszukiwania informacji z danego przedziału. Według twórców Solr zapytania te powinny być znacznie szybsze (w niektórych przypadkach testy wykazały nawet 40-krotny wzrost wydajności) od zwykłych zapytań. Stwierdziłem, że przeprowadzę prosty test sprawdzający, czy można spodziewać się takich wzrostów wydajności w przypadku zapytań o przedziały.

Read more

Kilka słow o optymalizacji – query result window size

Niniejszym chciałbym rozpocząć mały cykl artykułów opisujący elementy optymalizacji instancji Solr. Na pierwszy rzut pójdzie parametr określający tzw. wielkość okna danych, czyli inaczej query result window. Miejmy nadzieję, że tym artykułem będę w stanie wyjaśnić jak korzystać z tego parametru i jak modyfikować i dostosowywać go do swoich potrzeb.

Read more

Możliwość facetingu w Solr

Faceting to jedna z metod kategoryzacji treści znalezionych w procesie wyszukiwania informacji. W przypadku Solr jest to podział zbioru znalezionych dokumentów na podstawie pewnego kryterium: zawartości pojedynczego pola, zapytania, czy też na podstawie przedziałów lub dat. W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć możliwości wykorzystania mechanizmu facetingu, zarówno tego dostępnego obecnie w Solr 1.4.1, jak również tego co będzie dostępne w przyszłości.

Read more