Czy muszę uważać na limit związany z maxBooleanClauses korzystając z filtrów ?

Jedną ze zmiennych konfiguracyjnych, jakie znajdują się w pliku solrconfig.xml jest maxBooleanClauses, która określa maksymalną ilość zapytań boolowskich jaka może być zwarta w ramach pojedynczego zapytania do Solr. Czy muszę uważać na limit związany z tą zmienną korzystając z filtrów w Solr ? Spróbujmy odpowiedź na to pytanie nie wgłębiając się w kod Lucene i Solr.

Read more