Do czego może przydać się tie w Dismax’ie ?

Read full article | No comments yet.

Dismax parser obecny jest w Solr od niepamiętnych czasów. W większości wypadków jednak korzystamy z parameterów takich, jak qf, pf, czy mm zapominając zupełnie o bardzo przydatnym parametrze pozwalającym kontrolować wpływ mniej ważnych pól na score dokumentu, czyli o parametrze tie.

More...