explain.solr.pl: Status

Read full article | No comments yet.

Podczas konferencji Lucene Eurocon 2011 prezentowaliśmy narzędzie do analizy wyników Solr. Obiecywaliśmy, że publiczna wersja serwisu zostanie wkrótce udostępniona społeczności. Chcieliśmy zapewnić, że cały czas zbliżamy się do tego momentu. W tym momencie skupiamy się jeszcze nad: przebudową analizatora informacji zwracanych przez explain Lucene, tak by przygotować się na wielkie zmiany w Lucene 4.0 (m.in […]

More...