Apache Lucene i Solr 4.3

W dniu dzisiejszym ogłoszone zostało wydanie nowej wersji biblioteki Apache Lucene oraz serwera wyszukiwania Apache Solr oznaczonych numerem 4.3. Jest to kolejna wersja z serii 4, wprowadzająca nowe możliwości i usprawnienia.

Poniżej kilka zmian w porównaniu do wersji 4.2:

Lucene

  • Znaczący wzrost wydajności w przypadku zapytań boolowskich z wykorzystaniem parametru minShouldMatch
  • Dodano SortingAtomicReader, który umożliwia posortowanie indeksu według podanych parametrów
  • Dodano SortingMergePolicy, które sortuje dokumenty przed stworzeniem nowego segmentu
  • Klasy DocIdSetIterator i Scorer umożliwiają określenie maksymalnej ilości dokumentów jakie powinny zostać umieszczone w iteratorach
  • Usunięto wykryte bugi oraz wprowadzono szereg optymalizacji

Solr

  • Możliwość skonfigurowania Solr, aby znajdował core’y automatycznie, bez potrzeby tworzenia pliku solr.xml
  • Możliwość zmiany ilość shardów na działającej kolekcji (http://solr.pl/2013/05/06/solr-4-3-dzielenie-shardow-szybkie-spojrzenie/)
  • Mechanizm odczytuj pliku schema.xml za pomocą API została poprawiona i przygotowana do umożliwienia modyfikacji tego pliku za pomocą API
  • Wsparcie dla nowego formatu pliku solr.xml, który będzie obowiązywał od wersji 5.0
  • Zmiany wynikające z Apache Lucene 4.3

Pełna lista zmian w bibliotece Lucene znajduje się pod adresem http://wiki.apache.org/lucene-java/ReleaseNote43. Pełna lista zmian dotyczących serwera wyszukiwania Solr znajduje się pod adresem http://wiki.apache.org/solr/ReleaseNote43.

Bibliotekę Apache Lucene w wersji 4.3 można pobrać pod adresem: http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/java/. Serwer wyszukiwania Apache Solr 4.3 można pobrać pod adresem: http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/solr/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *