Solr 4.2: Schema API

Wraz z premierą Solr 4.2 dostaliśmy możliwość wykorzystania protokołu HTTP do pobierania informacji o strukturze indeksu Solr. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebował takiej funkcjonalności przez Solr 4.2 mógł pobrać plik schema.xml za pomocą odpowiedniego zapytania, przetworzyć go i wydobyć szukane informacje. Wraz z premierą Solr 4.2 dostaliśmy jednak bardzo wygodne narzędzie za pomocą którego jesteśmy w stanie wydobyć interesujące nas informacje bez konieczności przetwarzania całego pliku schema.xml.

Możliwości

Przyjrzymy się zatem nowemu API.

Zwracanie informacji w formacie XML

Bardzo dużo użytkowników Solr przyzwyczajonych jest do tego, iż dane z Solr zwracane są domyślnie w formacie XML, co nie jest prawdą w przypadku opisywanego API, którego domyślny format zwracanych danych to JSON. Jeżeli chcemy, aby powyżej opisane informacje zwracane były w formacie XML należy do każdego z wymienionych zapytań dodać parametr wt=xml, na przykład:

$curl 'http://localhost:8983/solr/collection1/schema/fieldtypes?wt=xml'

Pobieranie zdefiniowanych pól

Zacznijmy od pobierania informacji na temat pól zdefiniowanych w indeksie. W tym celu udostępnione zostały dwie możliwości:

 1. Pobieranie informacji na temat wszystkich pól
 2. Pobieranie informacji na temat konkretnego pola

W pierwszym wypadku należy zadać następujące zapytanie:

$curl 'http://localhost:8983/solr/collection1/schema/fields'

W drugim przypadku wystarczy do powyższego zapytania dodać znak / oraz nazwę pola. Na przykład, aby pobrać dane na temat pola author należałoby wysłać następujące zapytanie:

$curl 'http://localhost:8983/solr/collection1/schema/fields/author'

Odpowiedź Solr na pierwsze zapytanie wygląda następująco:

{
  "responseHeader":{
    "status":0,
    "QTime":1},
  "fields":[{
      "name":"_version_",
      "type":"long",
      "indexed":true,
      "stored":true},
    {
      "name":"author",
      "type":"text_general",
      "indexed":true,
      "stored":true},
    {
      "name":"cat",
      "type":"string",
      "multiValued":true,
      "indexed":true,
      "stored":true},
    {
      "name":"category",
      "type":"text_general",
      "indexed":true,
      "stored":true},
    {
      "name":"id",
      "type":"string",
      "multiValued":false,
      "indexed":true,
      "required":true,
      "stored":true,
      "uniqueKey":true},
    {
      "name":"url",
      "type":"text_general",
      "indexed":true,
      "stored":true},
    {
      "name":"weight",
      "type":"float",
      "indexed":true,
      "stored":true}]}

Natomiast odpowiedź na zapytanie dotyczące pojedynczego pola wygląda następująco:

{
 "responseHeader":{
  "status":0,
  "QTime":0},
 "field":{
  "name":"author",
  "type":"text_general",
  "indexed":true,
  "stored":true}}

Pobieranie zdefiniowanych pól dynamicznych

Dokładnie tak samo, jak w powyższym przypadku wygląda sytuacja kiedy chcemy pobrać informacje na temat pól dynamicznych. Także i w tym przypadku mamy dwie możliwości:

 1. Pobranie informacji na temat wszystkich pól dynamicznych
 2. Pobranie informacji na temat konkretnego wzorca pola dynamicznego

W pierwszym wypadku należy zadać następujące zapytanie:

$curl 'http://localhost:8983/solr/collection1/schema/dynamicfields'

W drugim przypadku, podobnie jak wcześniej, dodajemy znak /, a następnie wzorzec:

$curl 'http://localhost:8983/solr/collection1/schema/dynamicfields/random_*'

Odpowiedź Solr na pierwsze zapytanie wygląda następująco:

{
  "responseHeader":{
    "status":0,
    "QTime":2},
  "dynamicfields":[{
      "name":"*_coordinate",
      "type":"tdouble",
      "indexed":true,
      "stored":false},
    {
      "name":"ignored_*",
      "type":"ignored",
      "multiValued":true},
    {
      "name":"random_*",
      "type":"random"},
    {
      "name":"*_p",
      "type":"location",
      "indexed":true,
      "stored":true},
    {
      "name":"*_c",
      "type":"currency",
      "indexed":true,
      "stored":true}]}

Natomiast odpowiedź na zapytanie dotyczące pojedynczego pola wygląda następująco:

{
  "responseHeader":{
    "status":0,
    "QTime":1},
  "dynamicfield":{
    "name":"random_*",
    "type":"random"}}

Pobieranie typów pól

Jak można się domyślać, podobnie jak w wyżej wymienionych przypadkach, tak samo w przypadku pobierania informacji na temat typów pól możemy dostać od Solr informacje na temat:

 1. Wszystkich typów pól zdefiniowanych w pliku schema.xml
 2. Pojedynczego zdefiniowanego typu

W pierwszym wypadku należy zadać następujące zapytanie:

$curl 'http://localhost:8983/solr/collection1/schema/fieldtypes'

W drugim przypadku, na dokładnie takiej samej zasadzie dodajemy znak /, a następnie nazwę typu:

$curl 'http://localhost:8983/solr/collection1/schema/fieldtypes/text_gl'

Odpowiedź Solr na pierwsze zapytanie wygląda następująco:

{
  "responseHeader":{
    "status":0,
    "QTime":3},
  "fieldTypes":[{
      "name":"alphaOnlySort",
      "class":"solr.TextField",
      "sortMissingLast":true,
      "omitNorms":true,
      "analyzer":{
        "class":"solr.TokenizerChain",
        "tokenizer":{
          "class":"solr.KeywordTokenizerFactory"},
        "filters":[{
            "class":"solr.LowerCaseFilterFactory"},
          {
            "class":"solr.TrimFilterFactory"},
          {
            "class":"solr.PatternReplaceFilterFactory",
            "replace":"all",
            "replacement":"",
            "pattern":"([^a-z])"}]},
      "fields":[],
      "dynamicFields":[]},
    {
      "name":"boolean",
      "class":"solr.BoolField",
      "sortMissingLast":true,
      "fields":["inStock"],
      "dynamicFields":["*_bs",
        "*_b"]},
    {
      "name":"text_gl",
      "class":"solr.TextField",
      "positionIncrementGap":"100",
      "analyzer":{
        "class":"solr.TokenizerChain",
        "tokenizer":{
          "class":"solr.StandardTokenizerFactory"},
        "filters":[{
            "class":"solr.LowerCaseFilterFactory"},
          {
            "class":"solr.StopFilterFactory",
            "words":"lang/stopwords_gl.txt",
            "ignoreCase":"true",
            "enablePositionIncrements":"true"},
          {
            "class":"solr.GalicianStemFilterFactory"}]},
      "fields":[],
      "dynamicFields":[]},
    {
      "name":"tlong",
      "class":"solr.TrieLongField",
      "precisionStep":"8",
      "positionIncrementGap":"0",
      "fields":[],
      "dynamicFields":["*_tl"]}]}

Natomiast odpowiedź na zapytanie dotyczące pojedynczego pola wygląda następująco:

{
  "responseHeader":{
    "status":0,
    "QTime":2},
  "fieldType":{
    "name":"text_gl",
    "class":"solr.TextField",
    "positionIncrementGap":"100",
    "analyzer":{
      "class":"solr.TokenizerChain",
      "tokenizer":{
        "class":"solr.StandardTokenizerFactory"},
      "filters":[{
          "class":"solr.LowerCaseFilterFactory"},
        {
          "class":"solr.StopFilterFactory",
          "words":"lang/stopwords_gl.txt",
          "ignoreCase":"true",
          "enablePositionIncrements":"true"},
        {
          "class":"solr.GalicianStemFilterFactory"}]},
    "fields":[],
    "dynamicFields":[]}}

Jak widać ilość zwracanych informacji jest dość duża 🙂

Pobieranie informacji na temat sekcji copyField

Dodatkowo za pomocą opisywanego API jesteśmy w stanie pobrać informacje na temat sekcji copyField poprzez wysłanie następującego zapytania:

$curl 'http://localhost:8983/solr/collection1/schema/copyfields'

Odpowiedź na powyższe zapytanie jest następująca:

{
 "responseHeader":{
  "status":0,
  "QTime":1},
 "copyfields":[{
   "source":"author",
   "dest":"text"},
  {
   "source":"cat",
   "dest":"text"},
  {
   "source":"content",
   "dest":"text"},
  {
   "source":"content_type",
   "dest":"text"},
  {
   "source":"description",
   "dest":"text"},
  {
   "source":"features",
   "dest":"text"},
  {
   "source":"author",
   "dest":"author_s",
   "destDynamicBase":"*_s"}]}

Przyszłość

W Solr 4.3 opisywane API zostało usprawnione oraz jest przygotowywane do umożliwienia zmian w strukturze indeksu za pomocą protokołu HTTP. Możemy zatem spodziewać się, iż w jednej z kolejnych wersji serwera wyszukiwania Solr otrzymamy możliwość łatwej zmiany struktury indeksu, przynajmniej takich, które nie będą powodować konfliktów z już zaindeksowanymi danymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *