Aplikacja „sprzedaż samochodów” – solr.ReversedWildcardFilter, czyli optymalizujemy zapytania wildcard (cz. 8)

Użytkownicy aplikacji „sprzedaż samochodów” zaczęli coraz częściej używać zapytań ze znakami wildcard. Zmusiło nas to do zastanowienia się nad optymalizacją takich zapytań, a na pomoc przyszedł filtr solr.ReversedWildcardFilter.

solr.ReversedWildcardFilter

Filtr solr.ReversedWildcardFilter dostarcza nam do indeksu nowe tokeny, które są niejako odwróceniem tokenów w danym polu. Tokeny takie są wykorzystywane podczas wyszukiwania, w celu przyspieszenia zadawania zapytań, w których „dzikie karty” są na początku wyrażenia. Na poziomie konfiguracji filtr dostarcza nam następujące argumenty:

 • withOriginal – jeżeli „true”, to generuj na tej samej pozycji zarówno tokeny oryginalne, jak i odwrócone. Jeżeli „false”, to generuj jedynie tokeny odwrócone.
 • maxPosAsterisk – maksymalna pozycja „dzikiej karty” „*”, która uaktywnia korzystanie przez filtr z tokenów odwróconych. Jeżeli „*” pojawi się w zapytaniu na pozycji wyższej niż skonfigurowana, wtedy filtr nie będzie korzystał z tokenów odwróconych.
 • maxPosQuestion – maksymalna pozycja „dzikiej karty” „?”, która uaktywnia korzystanie przez filtr z tokenów odwróconych.
 • maxFractionAsterisk – dodatkowy parametr, który uaktywnia korzystanie z tokenów odwróconych, jeżeli pozycja „*” jest mniejsza niż skonfigurowana w tym parametrze wartość ułamkowa długości tokena zapytania.
 • minTrailing – minimalna liczba znaków występujących po ostatniej „dzikiej karcie” w zapytaniu, która uaktywni nam korzystanie z tokenów odwróconych. W celach wydajnościowych zaleca się, aby wartość ta była większa niż 1.

Zmiany w schema.xml

Nowy filtr dodajemy do definicji typu „text” w następujący sposób:

Filtr solr.ReversedWildcardFilter wykorzystujemy tylko na etapie indeksacji. Nie definiujemy żadnych argumentów w filtrze, ponieważ chcemy skorzystać ze standardowej konfiguracji, czyli wartości argumentów tego filtra domyślnie będą wyglądać tak:

 • withOriginal – „true”, chcemy również mieć dostępne tokeny oryginalne, aby móc dalej korzystać z wyszukiwania bez „dzikich kart” po polach tego typu
 • maxPosAsterisk – 2
 • maxPosQuestion – 1
 • maxPosQuestion – 0.0f (czyli funkcjonalność wyłączona)
 • maxPosQuestion – 2

Przykładowe dane

Zaindeksujmy przykładowe dane do analizy:

Tworzymy zapytania

Przypomnijmy, że domyślne wyszukiwanie odbywa się po polu „content”, w skład którego wchodzą między innymi pola „make” oraz „model”. W celach analizy wyników i działania filtra solr.ReversedWildcardFilter, ustawimy atrybut „stored” pola „content” na „true”. Dodamy również do zapytania argument debugQuery, który umożliwi nam obserwacje, z którego tokena (oryginalnego, czy odwróconego) korzysta filtr.

 1. ?q=lan*&fl=id,content&debugQuery=on

  Użyliśmy „dzikiej karty” „*” na końcu zapytania (pozycja = 4), zatem filtr do wyszukiwania użył tokenów oryginalnych:

 2. ?q=*dx&fl=id,content&debugQuery=on

  Użyliśmy „dzikiej karty” „*” na początku zapytania (pozycja = 1) i dodatkowo mamy jeszcze dwa znaki po ostatniej „dzikiej karcie”. Filtr użył zatem tokenów odwróconych:

  Jak widzimy, tokeny odwrócone są w indeksie poprzedzone specjalnym prefixem, aby nie doszło do wyszukania nieprawidłowych dokumentów.

 3. ?q=r?x&fl=id,content&debugQuery=on

  Użyliśmy „dzikiej karty” „?” na pozycji 2 oraz dodatkowo mamy tylko jeden znak występujący po ostatniej „dzikiej karcie”. Zatem filtr do wyszukiwania użył tokenów oryginalnych:

Podsumowanie

Dzięki filtrowi solr.ReversedWildcardFilter zoptymalizowaliśmy zapytania z „dzikimi kartami”, zatem nasi użytkownicy mogą teraz efektywnie z takich zapytań korzystać 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.