Sortowanie po wartościach funkcji w Solr (SOLR-1297)

Read full article | No comments yet.

Solr w wersji 3.1 i późniejszych otrzymał jakiś czas temu bardzo ciekawą funkcjonalność – sortowanie na podstawie wartości pomocą funkcji. Co nam to daje ? W zasadzie kilka ciekawych możliwości, o których poniżej.

More...

Szybkie spojrzenie – IndexSorter

Read full article | No comments yet.

Na konferencji Apache Lucene Eurocon 2010, która miała miejsce w maju tego roku, Andrzej Białecki w swojej prezentacji opowiadał o sposobach pozwalających uzyskać zadowalające efekty wyszukiwania korzystając z technik wcześniejszej terminacji wyszukiwania. Niestety narzędzia o których była mowa, nie były dostępne w Solr – to się jednak zmieniło.

More...