Sortowanie po wartościach funkcji w Solr (SOLR-1297)

Read full article | No comments yet.

Solr w wersji 3.1 i późniejszych otrzymał jakiś czas temu bardzo ciekawą funkcjonalność – sortowanie na podstawie wartości pomocą funkcji. Co nam to daje ? W zasadzie kilka ciekawych możliwości, o których poniżej.

More...