Solr Circuit Breaker

Wraz z publikacją wersji 8.7 Solr w nasze ręce dostaliśmy funkcjonalność circuit breaker. Ten wzorzec projektowy i funkcjonalność go implementująca pozwala na automatyczne odrzucenie dane żądania, kiedy spełnione są zdefiniowane kryteria. Na przykład, kiedy użycie pamięci jest większe, lub load jest zbyt wysoki. Spójrzmy zatem na to, co dostępne jest w Solr 8.7.

Read more

Solr i Open Tracing

Wraz z wydaniem Solr w wersji 8.2 dostaliśmy w nasze ręce wsparcie dla Open Tracing. Niezależne od dostawców API dostarczające możliwości dodania rozproszonego tracingu do naszej aplikacji. Ważne jest także to, iż nie jesteśmy związani z żadnym szczególnym dostawcą, czy rozwiązaniem – w tej chwili jest kilka rozwiązań open-source oraz tych komercyjnych, więc jest w czym wybierać. Spójrzmy zatem jak skonfigurować Solr, aby skorzystać z Open Tracing.

Read more