Apache Solr 9.0

Kolejny ważny krok – jest nam bardzo miło poinformować, iż opublikowane zostało najnowsze wydanie serwera wyszukiwania Solr, tym razem oznaczone numerem 9.0. Tak, to już dziewiąta wersja tego silnika wyszukiwania.

Cała lista zmian, usprawnień i różnego rodzaju zmian jest dość przytłaczająca i dlatego prezentujemy tylko niewielką jej część:

 • Solr wymaga JDK 11
 • Funkcjonalność rate limiting
 • Odpowiedź na komendę CLASTERSTATUS zawierać będzie informację o zdrowiu kolekcji i jej części
 • Wsparcie dla zapytań do grafów opartych o czas
 • Wsparcie dla wyszukiwania K najbliższych sąsiadów
 • Proste UI umożliwiające zadawanie zapytań SQL
 • Interfejs do zarządzania taskami
 • Zmiana nazewnictwa zarządzanej schemy – z managed_schema do managed_schema.xml
 • Usunięto Data Import Handler
 • Usunięto wsparcie dla pliku clusterstate.json
 • Usunięto wsparcie dla parametru maxShardsPerNode wykorzystywanego podczas tworzenia kolekcji
 • Usunięto historię metryk i kolekcję z tym związaną
 • Usunięto framework odpowiedzialny za autoscaling
 • Usunięto wsparcie dla Cross Data Center Replication (CDCR)
 • Usunięto wsparcie dla tworzenia replik opartego o reguły
 • Usunięto stare implementacje cache, co skutkuje koniecznością zmiany w konfiguracji, aby korzystać z CoffeineCache

Pełna lista zmian dostępna jest pod adresem: https://lucene.apache.org/solr/9_0/changes/Changes.html.

Serwer wyszukiwania Apache Solr w wersji 9.0 możemy znaleźć pod adresem: http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/solr/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *