Apache Lucene 8.10.0

Miło nam poinformować, iż opublikowane zostało wydanie najnowszej wersji biblioteki Lucene oznaczone numerem 8.10.0.

Niektóre ze zmian wprowadzonych w Lucene 8.10.0:

  • Dodano możliwość analizy języka Telugu.
  • Dodano klasy QueryProfilerIndexSearcher oraz ProfilerCollector w celu umożliwienia debugowania czasu i strategii wykonywania zapytań.
  • Metoda setMaxMergeAtOnceExplicit klasy TieredMergePolicy jest teraz oznaczona jako deprecated i zostanie usunięta w późniejszych wersjach biblioteki.
  • Kompresja BEST_SPEED bardziej kompresuje dane.
  • Poprawa wydajności bufora pamięci wykorzystywanego przez IndexWriter szczególnie w przypadku indeksowania dokumentów z wieloma polami w wielu wątkach.

Wszystkie zmiany opisane są pod adresem: https://lucene.apache.org/core/8_10_0/changes/Changes.html.

Bibliotekę Apache Lucene w wersji 8.10.0 możemy znaleźć pod adresem: http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/java/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *