Lucene i Solr 7.0

Jest nam niezmiernie miło, iż możemy to napisać kolejny raz – biblioteka Lucene oraz silnik wyszukiwania Solr doczekały się nowej wersji, tym razem znaczonej numerem 7.0. Jest to kolejna duże wydanie, przyjrzyjmy się zatem jakie zmiany zaszły w tych produkach.

Niektóre zmiany w biblitece Lucene:

 • Doc values zostały zmienione ze struktury losowego dostępu na strukturę korzystającą z iteratorów
 • Kodek 7.0 został usprawniony w przypadku danych, które nie są gęste – w przypadku takich danych użytkownicy powinni zobserwować wzrost prędkości indeksowania danych oraz szybkości zapytań
 • Możliwość boostowania podczas indeksowania została usunięta
 • Usunięcie coord oraz normalizacji zapytań umożliwiło wprowadzenie uproszczeń procesu wyliczania wskaźnika score dla dokumentu
 • Lucene zapisuje wersje z jaką stworzony został indeks oraz wersje jaka została użyta do jego modyfikacji

Niektóre zmiany w silniku wyszukiwania Solr:

 • Wszystkie typy Trie zostały określone jako przestarzałe – użytkownicy powinni zacząć korzystać z pól typu Point
 • Domyślny format odpowiedzi Solr to teraz JSON – indentacja została domyślnie włączona
 • Usunięta została możliwość boostowania dokumentów podczas indeksowania
 • Zmiany w nazwach MBean JMX – od teraz mają nazwy powiązane z API metryk
 • Tag <jmx> nie jest już wspierany – podobna funkcjonalność może być osiągnięta poprzez wykorzystanie SolrJmxReporter
 • Domyślny operator logiczny może być ustawiany tylko i wyłącznie przy pomocy q.op
 • Domyślne pole wyszukiwania może być ustawione tylko i wyłącznie przy pomocy parametru df
 • Następujące typu zostały określone jako przestarzałe:
  • LatLonType
  • GeoHashField
  • SpatialPointVectorFieldType
  • SpatialTermQueryPrefixTreeFieldType
 • API Solr w wersji 2.0 jest dostępne jako /api oraz /v2, dotychczasowe API dostępne jest standardowo pod adresem /solr
 • Biblioteka SolrJ wspiera API v2
 • Wprowadzono nowe typu replik w SolrCloud – TLOG oraz PULL oraz pozostawiono domyślnie zachowanie obecne do tej pory w Solr, czyli repliki typu NRT
 • Możliwość przypisywania replik do instancji Solr za pomocą specjalistycznego API
 • Dostępna jest nowa konfiguracja zwana _default, która wykorzystywana jest domyślnie w chwili kiedy nie podano nazwy konfiguracji podczas tworzenia kolekcji

Oczywiście biblioteka Lucene w wersji 7.0 oraz silnik wyszukiwania Solr w wersji 7.0 w pełni wspierają Javę 9.

Pełna lista zmian w bibliotece Lucene znajduje się pod adresem http://wiki.apache.org/lucene-java/ReleaseNote70. Pełna lista zmian dotyczących serwera wyszukiwania Solr znajduje się pod adresem http://wiki.apache.org/solr/ReleaseNote70.

Bibliotekę Apache Lucene w wersji 7.0 możemy znaleźć pod adresem: http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/java. Silnik wyszukiwania Apache Solr w wersji 7.0 można znaleźć pod adresem http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/solr.

Miłego wyszukiwania 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *