6 grzechów konfiguracji Solr – solrconfig.xml

Plik solrconfig.xml jest kolejnym plikiem, który definiuje zachowanie Solr. W odróżnieniu od pliku opisującego strukturę indeksu, plik solrconfig.xml określa dostępne dla użytkownika funkcjonalności Solr. Tak samo, jak w przypadku pliku schema.xml można wyróżnić szereg standardowych błędów popełnianych przez osoby, które wdrażają Solr i nie mówię tu tylko o osobach, które mają niewielkie doświadczenie z Solr. W celu poznania niektórych z tych błędów zapraszam do dalszej lektury.

Read more