CSVResponseWriter

Read full article | No comments yet.

Niedawno Solr otrzymał kolejną mała, aczkolwiek wartą wspomnienia funkcjonalność – kolejny, dostępny w standardowej dystrybucji format odpowiedzi – CSV. Postanowiłem napisać o tym kilka słów.

More...