Apache Lucene 9.5

Miło nam poinformować, iż wydana została kolejna wersja biblioteki Apache Lucene oznaczona numerem 9.5.

Niektóre ze zmian wprowadzonych w Apache Lucene 9.5:

  • Dodano pola IntField, FloatField, LongField i DoubleField aby ułatwić korzystanie z pól działających optymalnie podczas sortowania i filtrowania.
  • Dodano wsparcie do foreign memory access w Java 19.
  • Dodano ByteWritesTrackingDirectoryWrapper aby umożliwić śledzenie metryk związanych z merge i flush.

Pełna lista zmian znajduje się pod adresem: https://lucene.apache.org/core/9_5_0/changes/Changes.html.

Bibliotekę Apache Lucene w wersji 9.5 możemy znaleźć pod adresem: http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/java/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *