Solr Text Tagger – Szybkie spojrzenie w Solr 7.4

Dawno nie publikowaliśmy żadnych treści o Solr, poza chwilami, kiedy wychodziła nowsza wersja tego silnika pełnotekstowego i biblioteki Lucene. Postanowiliśmy to zmienić i przyjrzeć się funkcjonalności tagowania tekstu, która wprowadzona została wraz z najnowszym wydaniem Solr. Umożliwia ona proste tagowanie oparte o wcześniej zdefiniowane dane, które mogą zawierać dodatkowe meta dane, jeżeli tylko chcemy. Spójrzmy więc, czego spodziewać się po tej funkcjonalności.

Przygotowania

Postaramy się, aby proces przygotowania bym najkrótszy z możliwych. W związku z tym zaczynamy uruchamiając instancję Solr w następujący sposób:

$ bin/solr start -c -f

Następnie tworzymy kolekcję o nazwie test:

$ bin/solr create -c test

Będziemy korzystać z domyślnej konfiguracji Solr, która pozwala nam zapomnieć o strukturze danych, przynajmniej w pewnych, ograniczonych warunkach. Należy pamiętać, aby nie wykorzystywać domyślnej konfiguracji, jako tej, z którą można iść na produkcję.

Dane do tagowania

Skupmy się na chwilę na danych. Po pierwsze potrzebujemy danych, które posłużą nam jako te, którymi będziemy tagować. Na przykład użyjmy następujących nazwisk:

Thomas Jefferson
Alexander Hamilton
George Washington
John Adams
James Wilkinson

Aby przygotować je do tego, aby możliwe było skorzystanie z tagowania konieczna jest nieznaczna modyfikacja domyślnej konfiguracji – dodanie nowego typu pola, dodanie dwóch pól oraz kopiowania wartości jednego pola do drugiego. To wszystko możemy dodać do konfiguracji naszej kolekcji następującym poleceniem:

$ curl -XPOST -H 'Content-type:application/json' 'http://localhost:8983/solr/test/schema' -d '{
 "add-field-type":{
  "name":"tag",
  "class":"solr.TextField",
  "postingsFormat":"FST50",
  "omitNorms":true,
  "omitTermFreqAndPositions":true,
  "indexAnalyzer":{
   "tokenizer":{ "class":"solr.StandardTokenizerFactory" },
   "filters":[
    {"class":"solr.LowerCaseFilterFactory"},
    {"class":"solr.ConcatenateGraphFilterFactory", "preservePositionIncrements":false }
   ]},
  "queryAnalyzer":{
   "tokenizer":{
     "class":"solr.StandardTokenizerFactory" },
   "filters":[
    {"class":"solr.LowerCaseFilterFactory"}
   ]}
  },
 "add-field":{"name":"name", "type":"text_general"},
 "add-field":{"name":"name_tag", "type":"tag", "stored":false},
 "add-copy-field":{"source":"name", "dest":["name_tag"]}
}'

Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy dlaczego dodaliśmy poszczególne elementy konfiguracji. Po pierwsze dodaliśmy nowy typ nazwany tag. Pozwala on funkcjonalności tagowania działać. Kluczowe są tak naprawdę dwie rzeczy – właściwość postingsFormat ustawiona na wartość FST50 oraz filtr solr.ConcatenateGraphFilterFactory, jako ostatni filtr w trakcie indeksowania.

Następna sprawa to tagi. Potrzbujemy pola, które będzie przechowywać dane, pola, które będzie umożliwiło działanie tagera, czyli pól name oraz name_tag. I oczywiście automatycznego kopiowania.

Mając to wszystko możemy zaindeksować nasze tagi korzystając z następującego polecenia:

$ curl -XPOST -H 'Content-type:application/json' 'http://localhost:8983/solr/test/update' -d '[
 {"name":"Thomas Jefferson"},
 {"name":"Alexander Hamilton"},
 {"name":"George Washington"},
 {"name":"John Adams"},
 {"name":"James Wilkinson"}
]'

Tagowanie tekstu

Teraz, mając już zaindeksowane dane, które nas interesują możemy spróbować tagowania na tekście potencjalnie zawierającym te dane. Jednak przed tym dodajemy nowy requets handler korzystając z następującego polecenia:

$ curl -XPOST -H 'Content-type:application/json' 'http://localhost:8983/solr/test/config' -d '{
 "add-requesthandler" : {
 "name": "/tagger",
 "class": "solr.TaggerRequestHandler",
 "defaults": {
  "field":"name_tag"
 }
 }
}'

Powyższe polecenie dodaje nowy request handler o nazwie  /tagger oparty o klasę solr.TaggerRequestHandler. Po tym możemy wreszcie wysłać zapytanie do nowego handlera:

$ curl -X POST 'http://localhost:8983/solr/test/tagger?fl=id,name&wt=json&indent=on' 
-H 'Content-Type:text/plain' -d 'George Washington (February 22, 1732 December 14, 1799) was the first President of the United States (1789-1797), and was among the nation`s Founding Fathers. From 1775 to 1783, he led the Patriot forces to victory over the British in the American Revolutionary War. He presided over the Constitutional Convention which formed the basis of the new federal government in Since the late 1780s, Washington has been known as the "Father of His Country" by compatriots. He is ranked by scholars among
the top presidents in history. Washington was born to a moderately prosperous family of planters, who owned slaves in colonial Virginia. He had early opportunities in education, learned mathematics and quickly launched a successful career as a surveyor, which in turn enabled him to make considerable land investments. He then joined the Virginia militia and fought in the French and Indian War. During the American Revolutionary War, Washington was appointed commander-in-chief of the Continental Army, taking initiative in raids like those at Trenton, commanding in conventional battles such as the Battle of Monmouth, and coordinating a combined French-Patriot allied campaign at the Siege of Yorktown ending the conflict. His devotion to American Republicanism impelled him to decline further power after victory, and he resigned as commander-in-chief in 1783. Washington was born to a moderately prosperous family of planters, who owned slaves in colonial Virginia. He had early opportunities in education, learned mathematics and quickly launched a successful career as a surveyor, which in turn enabled him to make considerable land investments. He then joined the Virginia militia and fought in the French and Indian War. During the American Revolutionary War, Washington was appointed commander-in-chief of the Continental Army, taking initiative in raids like those at Trenton, commanding in conventional battles such as the Battle of Monmouth, and coordinating a combined French-Patriot allied campaign at the Siege of Yorktown ending the conflict. His devotion to American Republicanism impelled him to decline further power after victory, and he resigned as commander- in-chief in 1783. Washington was among the countryís premier statesmen and was unanimously chosen as president by the Electoral College in the first two national elections. He promoted and oversaw the implementation of a strong, well-financed national government. He remained impartial in the fierce rivalry between two cabinet secretaries, Thomas Jefferson and Alexander Hamilton, though he adopted Hamilton economic plans. When the French Revolution plunged Europe into war, Washington assumed a policy of neutrality to protect American shipsóalthough the controversial Jay Treaty of 1795 normalized trade relations with Great Britain. Washington set precedents still in use today, such as the Cabinet advisory system, the inaugural address, the title "Mr. President", and a two-term limit. In his Farewell Address he gave a primer on civic virtue, warning of partisanship, sectionalism, and involvement in foreign wars. Washington inherited slaves at age eleven, prospered from slavery most of his life, and as late as 1793 officially supported other slaveholders. Eventually he became troubled with slavery and in his final will in 1799 he freed all his slaves. He is renowned for his religious toleration; his personal religion and devotion to Freemasonry have been debated. Upon his death, Washington was famously eulogized as "first in war, first in peace, and first in the hearts of his countrymen". He has been widely memorialized by monuments, public works, places, stamps, and currency. The nations capital, Washington D.C., and the state of Washington bear his name; and since 1932 the quarter dollar has carried his effigy.'

Wynik zwrócony przez Solr wygląda następująco:

{
"responseHeader":{ "status":0, "QTime":2}, "tagsCount":15, "tags":[[ "startOffset",0, "endOffset",6, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]], [ "startOffset",7, "endOffset",17, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]], [ "startOffset",398, "endOffset",408, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]], [ "startOffset",534, "endOffset",544, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]], [ "startOffset",1693, "endOffset",1699, "ids",["7dad41c3-e607-4b6f-a86d-6d6490f48e4f"]], [ "startOffset",1700, "endOffset",1709, "ids",["7dad41c3-e607-4b6f-a86d-6d6490f48e4f"]], [ "startOffset",1714, "endOffset",1723, "ids",["5796481a-a698-4aa4-9666-9f5e4e565996"]], [ "startOffset",1724, "endOffset",1732, "ids",["5796481a-a698-4aa4-9666-9f5e4e565996"]], [ "startOffset",1752, "endOffset",1760, "ids",["5796481a-a698-4aa4-9666-9f5e4e565996"]], [ "startOffset",1831, "endOffset",1841, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]], [ "startOffset",1992, "endOffset",2002, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]], [ "startOffset",2278, "endOffset",2288, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]], [ "startOffset",2651, "endOffset",2661, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]], [ "startOffset",2875, "endOffset",2885, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]], [ "startOffset",2909, "endOffset",2919, "ids",["d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"]]], "response":{"numFound":3,"start":0,"docs":[ { "name":["Thomas Jefferson"], "id":"7dad41c3-e607-4b6f-a86d-6d6490f48e4f"}, { "name":["Alexander Hamilton"], "id":"5796481a-a698-4aa4-9666-9f5e4e565996"}, { "name":["George Washington"], "id":"d8d14516-7637-48c3-8042-ecf68b3822ef"}] }}

Jak widać wzrócone zostały tagi wraz z ich występowaniem w tekście – każdy z nich ma odpowiednie informacje pozwalające na identyfikację. W ramach odpowiedzi od Solr dostaliśmy także listę znalezionych tagów – w sumie wszystko co jest potrzebne 🙂

Dodatkowe opcje tagera

Oczywiście Solr pozwala nam na kontrolę nowej funkcjonalności. Oprócz parametru fl oraz właściwości field możemy także korzystać z filtrów, definiować maksymalną ilość wyników, czy wybierać algortym radzący sobie z tagami, które zachodzą na siebie oraz kilka innych. Pełną listę opcji można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Solr: https://lucene.apache.org/solr/guide/7_4/the-tagger-handler.html.

Wydajność

Chcieliśmy także wspomnieć o kilku rzeczach związanych z wydajnością funkcjonalności tagowania tekstu. Po pierwsze, w wersji 7.4.0 Solr, handler tagowania nie jest w stanie przyjąć więcej, niż jednego dokumentu na raz. Oznacza to, iż nie ma łatwej możliwości wysyłania wielu dokumentów na raz. Oczywiście można sklejać dokumenty i wysyłać je jako pojedynczy ciąg tekstu, aczkolwiek nie jest to zbyt eleganckie rozwiązanie. Warto także pamiętać, iż tagowanie działa w oparciu o indeks Lucene i jest swego rodzaju wyszukiwaniem. Oznacza to, iż im mniej segmentów ma nasz indeks zawierający tagi, tym potencjalnie szybsze będą zapytania tagujące. Wartto więc zastanowić się nad optymalizacją kolekcji i wymuszeniem pojedynczego segmentu.

Ograniczenia

Ostatnia rzecz o której chcieliśmy wspomnieć to ograniczenia. W chwili pisania tego tekstu, czyli w wersji 7.4.0 Solr tagowanie możliwe jest tylko w przypadku kolekcji zbudowanej z pojedynczego shardu. Niewykluczone, iż zmieni się to w przyszłości, jednak na razie należy o tym pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *