Solr: własna implementacja ExchangeRateProvider dla CurrencyField

W poprzednim wpisie dotyczącym implementacji własnych funkcjonalności Solr pokazałem, jak zaimplementować własny filtr dla Solr. Dzisiaj zaimplementujemy własny mechanizm dostarczający kursów wymiany walut, czyli ExchangeRateProvider dla nowego typu pól – CurrencyField zaprezentowany w Solr 3.6.

Założenia

Aby pokazać, w jaki sposób zaimplementować własny provider dla typu CurrencyField zakładam, iż nasza aplikacja, która korzysta z Solr jest w stanie dostarczyć kursy w odpowiedniej formie. W tym celu zakładam, iż posiadamy bibliotekę, która udostępnia klasę implementującą następujący interfejs:

package pl.solr;

import java.util.List;

public interface UpToDateCurrencyProvider {
 Map<String, List<Currency>> getExchangeRates();
 void refresh();
 void initialize();
}

A klasa Currency wygląda następująco:

package pl.solr;

public class Currency {
 private String from;
 private String to;
 private double rate;

 public Currency(String from, String to, double rate) {
  this.from = from;
  this.to = to;
  this.rate = rate;
 }

 public String getFrom() {
  return from;
 }

 public String getTo() {
  return to;
 }

 public double getRate() {
  return rate;
 }
}

Podobnie, jak w poprzednim wpisie, pozwolę sobie pominąć szczegóły konfiguracji środowiska, budowania archiwum jar i tego typu szczegóły. Oprócz tego, założenie jest takie, aby nie komplikować kodu i skupić się na najważniejszym, czyli implementacji SolrPLCurrencyExchangeProvider.

Implementacja SolrPLExchangeRateProvider

package pl.solr;

import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

import org.apache.solr.common.ResourceLoader;
import org.apache.solr.common.SolrException;
import org.apache.solr.schema.ExchangeRateProvider;

public class SolrPLCurrencyExchangeProvider implements ExchangeRateProvider {
 private UpToDateCurrencyProvider provider;

 @Override
 public double getExchangeRate(String sourceCurrencyCode, String targetCurrencyCode) throws SolrException {
  if (sourceCurrencyCode == null || targetCurrencyCode == null) {
   throw new SolrException(SolrException.ErrorCode.BAD_REQUEST, "Cannot get exchange rate - source or target currency was null.");
  }
  List<Currency> exchangesRates = provider.getExchangeRates().get(sourceCurrencyCode);
  if (exchangesRates == null) {
   throw new SolrException(SolrException.ErrorCode.BAD_REQUEST, "Cannot get exchange rate - source currency exchange rates not found");
  }
  Currency exchange = null;
  for (Currency currency : exchangesRates) {
   if (currency.getTo().compareTo(targetCurrencyCode) == 0) {
    exchange = currency;
    break;
   }
  }
  if (exchange == null) {
   throw new SolrException(SolrException.ErrorCode.BAD_REQUEST, "Cannot get exchange rate - target currency exchange rates not found");
  }
  return exchange.getRate();
 }

 @Override
 public void inform(ResourceLoader loader) throws SolrException {
  this.provider = new SolrPLUpToDateCurrencyProvider();
  this.provider.initialize();
   reload();
 }

 @Override
 public void init(Map<String, String> args) {
 }

 @Override
 public Set<String> listAvailableCurrencies() {
  return provider.getExchangeRates().keySet();
 }

 @Override
 public boolean reload() throws SolrException {
  provider.refresh();
  return true;
 }
}

Drobne wyjaśnienia dotyczące implementacji

Kilka słów wyjaśnienia, do implementacji pokazanej powyżej:

 • Linia 11 – tworzymy klasę implementującą interfejs ExchangeRateProvider z pakietu org.apache.solr.schema.
 • Linia 12 – mechanizm, który umożliwi nam pobieranie kursów wymiany.
 • Linia 15 – methoda getExchangeRate, czyli główna metoda naszego providera, w której pobieramy dane z naszego serwisu i zwracamy wartość double.
 • Linia 19 – pobranie dostępnych danych dotyczących wymiany. W produkcyjnym systemie należałoby te dane cache’ować. W tym przykładzie tego nie robimy, aby uprościć kod.
 • Linie 24 – 29 – pętla w której szukamy interesujących nas danych dotyczących kursu wymiany.
 • Linie 30 – 32 – jeżeli nie znaleźliśmy kursu wymiany, rzucamy wyjątek.
 • Linie 37 – 41 – tworzymy nasz serwis wymiany walut w metodzie inform oraz go inicjalizujemy.
 • Linie 48 – 50 – implementacja metody zwracającej dostępne kursy wymiany.
 • Linie 53 – 56 – implementacja metody odświeżającej kursy wymiany.

Konfiguracja

Po skompilowaniu i przygotowaniu biblioteki w formacie jar, kopiujemy ją do katalogu, gdzie Solr będzie ją widział. Możemy to uzyskać np. tworząc katalog lib w katalogu domowym Solr, a następnie dodać odpowiedni wpis do pliku solrconfig.xml, np. taki:

<lib dir="../lib/" regex="*.jar" />

Następnie zmieniamy plik schema.xml dodając typ oparty o solr.CurrencyField, na przykład w następujący sposób:

<fieldType class="solr.CurrencyField" name="currencyField" defaultCurrency="USD" providerClass="pl.solr.SolrPLExchangeRateProvider" />

Podsumowanie

Największym problemem podczas implementacji ExchangeRateProvider jest tak naprawdę dostarczenie interesujących nas danych, czyli informacji na temat kursów wymiany. Reszta, jak widać w powyższym przykładzie, nie jest mocno skomplikowana. Mam nadzieje, że tak jak poprzedni wpis, tak i ten, przyda się komuś kiedyś i oszczędzi mu kilku cennych godzin 🙂 Oczywiście powyższy przykład pobiera dane przy każdym odwołaniu, można to zoptymalizować dodając cache i odpowiedni czas ważności tych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *