Solr 4.0: DirectSolrSpellChecker

Jedną z nowości, która zostanie zaprezentowana w Solr 4.0, jest nowy rodzaj SpellChecker’a, który nie potrzebuje własnego indeksu. Postanowiłem przyjrzeć się jego konfiguracji i działaniu.

Stan obecny

W chwili obecnej (Solr 3.6) mamy do dyspozycji następujące implementacje SpellChecker’a:

 • org.apache.solr.spelling.IndexBasedSpellChecker
 • org.apache.solr.spelling.FileBasedSpellChecker

Wraz z nadejściem Solr 4.0, dostaniemy dodatkowo nową implementację:

 • org.apache.solr.spelling.DirectSolrSpellChecker

Obecne problemy

W moim przypadku, jednym z głównych problemów IndexBasedSpellChecker’a była konieczność przebudowywania jego indeksu. Ze względu na to, że operacja mogła trwać długo, nie było możliwości przebudowywania tego indeksu po każdej operacji commit, co w niektórych wypadkach było znaczącym problemem. Oczywiście problem ten nie dotyczył FileBasedSpellChecker’a, jednak w moim wypadku pełnił rolę pomocniczego mechanizmu poprawiania błędów użytkowników.

Konfiguracja

Konfiguracja, jest analogiczna do tej do której przyzwyczaił nas Solr 3. Poniżej przykład:

<searchComponent name="spellcheck" class="solr.SpellCheckComponent">
 <str name="queryAnalyzerFieldType">textTitle</str>
 <lst name="spellchecker">
  <str name="name">default</str>
  <str name="field">title</str>
  <str name="classname">solr.DirectSolrSpellChecker</str>
  <str name="distanceMeasure">internal</str>
  <float name="accuracy">0.7</float>
  <int name="maxEdits">2</int>
  <int name="minPrefix">1</int>
  <int name="maxInspections">5</int>
  <int name="minQueryLength">4</int>
  <float name="maxQueryFrequency">0.01</float>
  <float name="thresholdTokenFrequency">.01</float>
 </lst>
</searchComponent>

Co oznaczają poszczególne parametry konfiguracyjne:

 • queryAnalyzerFieldType – nazwa typu na podstawie którego dokonywana będzie analiza zapytania zadanego do SpellChecker’a.
 • field – pole, które będzie wykorzystywane do budowania podpowiedzi.
 • classname – implementacja SpellChecker’a.
 • distanceMeasure – algorytm określający odległość pomiędzy słowami, w tym wypadku domyślny, czyli wykorzystujący algorytm Levenshtein’a.
 • accuracy – dokładność, jaka musi być osiągnięta, aby podpowiedź była uznana za poprawną.
 • maxEdits – maksymalna ilość zmian podczas procesu wyliczania termów, możliwe wartości to 1 i 2.
 • minPrefix – minimalny wspólny przedrostek w podczas wyliczania termów.
 • maxInspections – maksymalna liczba sprawdzeń dla każdej podpowiedzi.
 • minQueryLength – minimalna wielkość słowa, aby te było brane pod uwagę jako podpowiedź.
 • maxQueryFrequency – maksymalny procent dokumentów w jakich może wystąpić słowo, aby było uznane za kandydata do poprawienia (wartość 0.01 oznacza 1%).
 • thresholdTokenFrequency – minimalny procent dokumentów w jakich musi wystąpić podpowiedź, aby była uznana za poprawną (wartość .01 oznacza 1%).

Powyższe atrybuty konfiguracji pokazują, iż DirectSolrSpellChecker daje nam dość duże pole jeżeli chodzi o konfigurację jego zachowania.

Korzystanie

DirectSolrSpellChecker nie różni się w kwestii wykorzystania od swoich poprzedników. Tak samo jak w poprzednim wypadku możemy skonfigurować Solr, aby dodawał wyniki działania SpellCheckera do wyników wyszukiwania w każdym zapytaniu lub jako oddzielny handler wywoływany wtedy, kiedy nasza aplikacja uzna to za stosowne. O korzystaniu ze SpellChecker’a pisaliśmy już kiedyś w przykładowej aplikacji „Sprzedaż samochodów„.

Czego możemy oczekiwać ?

Zgodnie z informacjami, jakie można znaleźć w zgłoszeniu LUCENE-2507 DirectSolrSpellChecker uwalnia nas nie tylko od konieczności budowania indeksu SpellCheck’a, ale także niesie ze sobą szansę na poprawę działania tego mechanizmu. Z tego co widać, DirectSolrSpellChecker działa lepiej od dotychczas dostępnych implementacji kosztem spadku wydajności, którym moim zdaniem jest do zaakceptowania, przynajmniej jeżeli nie potrzebujemy podpowiedzi od SpellCheckera przy każdym zapytaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *