Lucene Eurocon 2010

Po ogłoszeniu przez Apache Software Fundation zamiaru rezygnacji z organizacji ApacheCon na starym kontynencie nie zostało żadnej konferencji poświęconej projektom spod znaku Apache. Przyroda nie lubi pustki, a co za tym idzie firma Lucid Imagination postanowiła, przy współpracy ze sponsorami, zorganizować w Pradze pierwszą konferencję poświęconą w całości tematom związanym z Lucene i Solr – Lucene EuroCon. Ze względu na to, że mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej konferencji postanowiliśmy zdać Wam krótką relację z jej przebiegu.

Konferencja została przez organizatorów podzielona na dwie części: treningową oraz typowo konferencyjną. O części treningowej nie napiszę wiele, ze względu na to, że nie uczestniczyliśmy w tej części konferencji. Treningi były prowadzone przez dwóch commiterów projektu Lucene/Solr: Erik`a Hatcher`a oraz Grant`a Ingersoll. Więcej informacji dotyczących tematów, jakie były poruszane w tej części konferencji można znaleźć pod adresem http://lucene-eurocon.org/training.html.

Początek

Właściwa konferencja zaczęła się w czwartek, 20 maja, od powitania, a następnie dwóch prezentacji: „The Search Revolution – How Lucene & Solr Are Changing the World” poprowadzonej przez CEO Lucid Imagination – Eric`a Gries (slajdy) oraz „From Publisher To Platform: How The Guardian Used Content, Search, and Open Source To Build a Powerful New Business Model” (slajdy) prezentowanej przez Stephen`a Dunn, stojącego na czele działu strategii i technologii w wydawnictwie The Guardian. Eric Gries w swojej prezentacji skupił się na rosnącym zapotrzebowaniu na przetwarzanie informacji, ich wyszukiwanie oraz oczywiście projektach Lucene i Solr, które w obu tych przypadkach sprawdzają się znakomicie. Oczywiście nie zabrakło także informacji o rosnącym zainteresowaniu na rynku pracy osobami, które posiadają wiedzę na temat wspomnianych projektów. Nie mógłbym nie wspomnieć, iż zazdroszczę umiejętności zainteresowania słuchaczy i takiego prowadzenia prezentacji. Chylę czoła. Natomiast druga z prezentacji, prowadzona przez Stephen`a Dunn to omówienie nowej platformy developerskiej wydawnictwa The Guardian nazwanej przez twórców „The Open Platform” pozwalającej na dostęp do bazy artykułów wydawnictwa The Guardian od 1991 rok, która w tym momencie składa się z około miliona dokumentów i ciągle rośnie. Autor skupił na opisie technicznych szczegółów związanych z implementacją w oparciu o silnik wyszukiwania Solr oraz na tym, co zyskują developerzy korzystając z platformy wydawnictwa.

Następnie konferencja podzieliła się na dwa tory. Ze względu na to, że fizyczna obecność możliwa była tylko na jednej z dwóch prezentacji, będę opisywał tylko te prezentacje na których byłem obecny. Dla ścisłości – pełna agenda dostępna jest pod adresem http://lucene-eurocon.org/agenda.html.

Tika i przyszłość Lucene

Dwie pierwsze prezentacje upłynęły pod znakiem „pierwszej ścieżki„. Na początek, trochę ciekawych, czasem szczegółowych informacji o produkcie jakim jest Tika w prezentacji „Text and Metadata Extraction with Apache Tika” (slajdy) prowadzonej przez Jukka Zittinga. Trochę informacji ogólnych, założeń oraz rys historyczny powstania projektu. Następnie informacje stricte techniczne włącznie z fragmentami kodu i pokazaniem jak można wykorzystać framework. Ogólnie dobra prezentacja, której słuchało się z punktu widzenia programisty, bardzo fajnie. Brak przerwy i od razu druga prezentacja, prowadzona przez Uwe Schindler`a oraz Simona Willnauer`a, pod intrygującym tytułem „Lucene Forecast: Version, Unicode, Flex and Modules” (slajdy). Z mojego, skromnego punktu widzenia, podczas tej prezentacji otrzymałem ogrom informacji dotyczących przyszłości zarówno Lucene, jak i Solr. Prezentacja zaczęła się tak naprawdę od wyjaśnienia czego dotyczyły ostatnie ruchy w projektach Lucene i Solr, czyli tak naprawdę połączenia developmentu obu projektów, połączenia gron`a commiterów oraz zmiana trybu tworzenia nowych wersji, przynajmniej jeżeli chodzi o Lucene – mówiąc bardzo krótko, od teraz trunk repozytorium Lucene i Solr odpowiada za przechowywanie rozwojowej wersji projektów (w tym momencie jest to wersja 4.0) oraz to, że wersja 4.0 biblioteki nie będzie wstecznie kompatybilna z poprzednimi wersjami Lucene. Oznacza to również to, iż produkty odparte o Lucene w wersji 3 będą musiały zostać przepisane, ze względu na zmianę API. Dalsze informacje przekazane przez prowadzących były nie mniej ciekawe – np. plany dodania mechanizmu facetingu znanego z Solr do Lucene. Sporo czasu poświęcono także omówieniu zmian związanych z pełną obsługą Unicode (moduł ICU Lucene) po czym prowadzący przeszli do bardzo ciekawego według mnie tematu, czyli Flexible Indexing. Jednak rozwinięcie tego tematu, jak również dużo więcej informacji o pakiecie ICU w Lucene w kolejnym wpisie.

W czasie trwania dwóch wspomnianych prezentacji, na „drugiej ścieżce” trwały dwie inne prezentacje. Poniżej ich tytuły wraz ze slajdami dla osób zainteresowanych. Niestety ze względu na to, że w nich nie uczestniczyłem, nie jestem w stanie powiedzieć na ich temat nic więcej:

  • „Use of Solr at Trovit, A Leading Search Engine For Classified Ads” prowadzona przez Marc`a Sturlese (slajdy).
  • Implementing Solr in Online Media As An Alternative to Commercial Search Products” prowadzona przez Bo Raun`a (slajdy).

Magia post-procesingu

Po obiedzie i przerwie zdecydowałem się nie zmieniać ścieżki i obejrzeć prezentację Andrzeja Białeckiego pod tytułem „Munching and Crunching: Lucene Index Post-processing” (slajdy) i decyzja ta okazała się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Postanowiłem, że w tym momencie wspomnę tylko o czym była prezentacja, ponieważ było w niej tyle ważnych, moim zdaniem informacji, iż nie napisanie oddzielnego tekstu na ten temat będzie grzechem. Przedstawione informacje to głównie możliwości rozdzielania indeksu, czyszczenie, filtrowanie, czyli przechowywanie indeksu w pamięci RAM. Jak już pisałem, więcej na ten temat w oddzielnym wpisie. W tym samym czasie w „ścieżce drugiej” odbywała się prezentacja pod tytułem „Bringing Solr to Drupal: A General, and a Library-Specifix Use Case” prowadzona przez Peter`a Kiraly (slajdy).

Solr i NLP

Kolejną prezentację „pierwszej ścieżki” pod tytułem „Solr Schema Demystified” prowadzoną przez Uri Boness`a postanowiłem opuścić na rzecz „Integration of Natural Language Processing tools with Solr” prowadzoną przez Joan`a Codina-Filbà (slajdy). Prezentacja ciekawa dla osób starających się zintegrować Solr z narzędziami analizy językowej – zapisywać wyniki zwracane przez te narzędzia i je wykorzystywać. Przedstawionych zostało trochę informacji na temat wykorzystania UIMA, problemów na jakie natrafili programiści oraz w jaki sposób zostały rozwiązane oraz jak wyglądała kategoryzacja wyników przy użyciu Carrot2. Prezentujący pokazywał także różnice pomiędzy lametem, a wynikiem stemmingu, jak rozpoznawano części mowy oraz w jaki sposób zostało to wykorzystane do klasyfikacji, czy komentarz o danym produkcie miał pozytywny, czy negatywny wydźwięk. Wszystko to w kontekście Lucene/Solr oraz rozwiązania wykorzystującego payload`y, jak również bez ich wykorzystania. Szkoda, tylko, że całość została omówiona w kontekście języka hiszpańskiego, ale cóż, nie można mieć wszystkiego 😉

Przetwarzanie dokumentów

Ze względu na to, iż na początku dnia usłyszałem co nieco o „The Open Platform” wydawnictwa The Guardian, postanowiłem odpuścić sobie prezentację pod tytułem „Solr in the Wild: The Guardian Open Platform Content API” prowadzoną przez Graham`a Tackley (slajdy) i zamiast niej posłuchać co ma do powiedzenia Max Charas oraz Karl Jansson, czyli prelegenci „Modular Document Processing for Solr/Lucene” (slajdy). Prezentacja, moim zdaniem, była bardziej pokazaniem możliwości produktów kilku sponsorów konferencji, niż czymś mocno odkrywczym, szczególnie patrząc na poziom niektórych, wcześniejszych prezentacji. Prawdę powiedziawszy, trochę wynudziłem się podczas słuchania tej prezentacji, ale może było to wynikiem przeładowania informacjami i ogólnego zmęczenia.

Wykorzystanie Solr w IBM

Po kolejnej krótkiej przerwie rozpoczęły się kolejne dwie prezentacje. Mając do wyboru „Make Your Domain Object Searchable with Hibernate Search” (slajdy) prowadzoną przez Gustavo Fernandes`a oraz „Social and Network Discovery (SaND) over Lucene” (slajdy) prowadzoną przez Shai Erera wybrałem tą drugą. W skrócie, prezentacja dotyczyła aplikacji stworzonej w firmie IBM na potrzeby przeszukiwania dokumentów, ludzi, stron itd, stworzonych wewnątrz wymienionej firmy. Prezentujący pokazał w jaki sposób zostało zaimplementowane wyszukiwanie (co i jak możemy wyszukiwać), jak działa zawężanie wyników (faceting, zawężanie oparte o datę, lokalizację, czy źródło pochodzenia informacji), czy prezentacja relacji pomiędzy osobami, czy dokumentami. Oprócz samego wyszukiwania SaND całkiem ciekawą funkcjonalność – a mianowicie graf relacji pomiędzy znalezionymi osobami/dokumentami/stronami (slajd 25 pokazuje graf zależności pomiędzy osobami). Prezentacja całkiem ciekawa, aczkolwiek przeprowadzona według mnie chaotycznie, co zakłóciło w pewnym stopniu odbiór informacji.

Migracja z FAST do Solr

Będąc już zmęczonym wybrałem ostatnią prezentację tego dnia, czyli „Key Topics When Migrating From FAST to Solr” (slajdy) prowadzoną przez Jana Høydahl na rzecz prezentacji „Query by Document: When „More Like This” Is Insufficient” (slajdy) prezentowaną przez Dusan`a Omercevic`a. Ciekawie było posłuchać o niektórych rozwiązaniach, jakie zostały zaimplementowane w FAST, a nie ma ich w Solr oraz jak sobie radzić w przypadku migracji. Jan Høydahl mówił całkiem ciekawie, pokazał różnice pomiędzy obiema technologiami oraz w jaki sposób można radzić sobie przypadku braków niektórych funkcjonalności, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Co ciekawe, dla osoby, która nie miała doświadczenia komercyjnego z FAST, interesująca sprawa, to informacja, iż większość obróbki danych przygotowywana jest w FAST na etapie indeksowania – na przykład sortowanie musi być zdefiniowane na etapie indeksowania. Patrząc na FAST widać, czego jeszcze brakuje w Solr – na przykład pól wielojęzykowych, czy pipeline zintegrowany z silnikiem wyszukiwania. Następnie pokazany został przykładowy proces migracji z FAST do Solr, oczywiście mocno uproszczony, ale pokazujący, jak można ten proces wykonać. Ogólnie, bardzo fajna prezentacja.

Koniec pierwszego dnia

Następnie przyszedł czas na 90 minutową przerwę po których odbyło się pięć krótkich prezentacji, już mniej oficjalnych. Ze względu na ich rodzaj, oraz to, że wszyscy byli już bardziej myślami na czeskim festiwalu piwa, na który mieliśmy się udać po prelekcjach jako grupa, postanowiłem, iż tylko je wymienię:

  • Social Media Scheduler based on Solr + Hadoop + Amazon EC2” Pablo Aragón (slajdy)
  • Introduction to Collaborative Filtering using Mahout” Frank Scholten (slajdy)
  • Enterprise Search meets Enterprise CMS – TYPO3 and Apache Solr” Olivier Dobberkau (slajdy)
  • BM25 Scoring for Lucene” Yuval Feinstein (slajdy)
  • How We Scaled Solr to 3+ Billion Documents” Jason Rutherglen (slajdy)

Dzień drugi

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od krótkiego wstępu poprowadzonego przez Grant`a Ingersoll, po czym rozpoczęła się właściwa część drugiego dnia.

A więc zaczynamy dzień drugi

Tak samo, jak w przypadku dnia poprzedniego, na początek dostaliśmy dwie prezentacje: „Software Disruption: How Open Source, Search, Big Data and Cloud Technology are Disrupting IT” (slajdy) prowadzona przez Zack`a Urlocker`a oraz „Solr 1.5 and Beyond” (slajdy) prowadzona przez Yonik`a Seeley`a. Pierwsza prezentacja, ze względu na swój marketingowy charakter raczej mało mnie interesowała, co nie zmienia faktu, że w jej trakcie przekazane zostały ciekawe informacje na temat rozwoju oprogramowania ze stajni open source. Nie zabrakło również przewidywań na temat kierunków rozwoju oprogramowania i zwrócenia się ku przetwarzaniu w chmurze. Sam prelegent ma na temat open source dużą wiedzę, jako jeden z ojców sukcesu MySQL`a. Druga prezentacja, była z mojego punktu widzenia dużo bardziej ciekawa, ze względu na techniczne zorientowanie. Dotyczyła m.in. kilku kluczowych tematów dla przyszłości Solr – połączenie z Lucene, rozszerzenie parsera dismax, integrację z Zookeeper`em (tzw. Solr Cloud), wyszukiwanie geograficzne, funkcjonalność field collapsing oraz NRE (near real time) search. Warto podkreślić, iż prezentacja była bardzo ciekawa, choć mówiła o kilku rzeczach o których usłyszeliśmy już podczas tej konferencji (m.in. Solr Cloud, czy połączenie developmentów). Moim zdaniem warto mieć na oku zmiany, jakie zachodzą w Solr, ponieważ przyszłość projektu rysuje się bardzo jasnych barwach, jeżeli tylko wszystko o czym była mowa podczas prezentacji uda się zrealizować, a przecież wiemy, że to nie wszystko co ma się znaleźć w przyszłych wersjach Solr.

Grant na temat relevance

I znów konferencja podzieliła się na dwie ścieżki. Wydawało mi się, że więcej zyskam słuchając Grant`a Ingersoll mówiącego o „Practical Relevance” (slajdy), niż Steve`a Kearns prezentującego „Building Multilingual Search Based Application” (slajdy). Moim zdaniem się nie pomyliłem. Grant mówił o ogólnie rozumianym poprawianiu jakości wyników wyszukiwania – w jaki sposób można to robić, czy analizować logi i jak to robić, co można wyciągnąć ze statystyk związanych z wyszukiwaniem i na czym należy się skupić podczas procesu poprawiania jakości. Wspominał o konieczności zbierania informacji od użytkowników, bo to oni docelowo zdecydują o sukcesie, bądź porażce aplikacji. Nie zabrakło również informacji, jak szybko zyskać zadowalające efekty dodając premiowanie dokumentów zawierających frazy składających się z wielu słów. Zbliżając się do końca prezentacji, Grant, mówił o zaawansowanych metodach wpływania na tzw. relevance, czyli o developmencie własnych komponentów odpowiedzialnych za liczenie ważności dokumentów, wspomniał także o projekcie Open Relevance będącym jednym z projektów zawartych w ekosystemie Lucene.

Lucene Connectors Framework

Następnie zdecydowałem się zostać w tej samej sali konferencyjnej i posłuchać Karl`a Wright, który mówił na temat Lucene Connectors Framework w prezentacji pod tytułem „Lucene Connectors Framework: An Introduction” (slajdy). W tym samym czasie uczestnicy konferencji mogli posłuchać Karel Braeckman i prezentacji pod tytułem „Unlocking a Broadcaster Video Archive Using Solr” (slajdy). Wspomniana prezentacja, to tak naprawdę głównie przedstawienie części framework`a, jego założeń oraz architektury. Dowiedzieliśmy się, że sam framework jest obecnie w trakcie migracji z postaci komercyjnej do postaci open source, dlatego w tym momencie dużo funkcjonalności może nie działać, ponieważ część z nich była oparta o komercyjne biblioteki, które z wiadomych przyczyn nie mogą zostać wykorzystane w projekcie open source. O ile sam framework będzie na pewno ciekawym i przydatnym narzędziem uzupełniającym Solr i Lucene o możliwości takie jak odczyt różnych źródeł danych (zarówno metodą PULL, jak i PUSH), możliwość dostarczania danych periodycznie, czy kompleksowy model bezpieczeństwa, to jednak w tym momencie kod średnio nadaje się do wykorzystania we własnej aplikacji i moim zdaniem, w tym momencie, należy traktować framework jak ciekawostkę – miejmy nadzieję, że to się szybko zmieni.

Solr + Zookeeper = Solr Cloud

Po przerwie na lunch i rozmowach z commiterami m.in. projektów Lucene i Solr rozpoczęła się kolejna sesja prezentacji. Wypoczęty i gotowy na słuchanie kolejnych informacji udałem się na prezentację Mark`a Millera pod tytułem „Solr in the Cloud” (slajdy). W sali obok rozpoczynała się w tym samym czasie prezentacja pod tytułem „The Path to Discovery: Facets and the Scent of Information” (slajdy) której prelegentami byli Tyler Tate oraz Stefan Olafsson. Jak można się domyślić tematem przewodnim prezentacji był tzw. Solr Cloud, czyli rozproszona farma instancji Solr zarządzanie tą instalacją przy pomocy Zookeeper`a. Zaczęło się od przedstawienia architektury master – slave oraz jak ta architektura wygląda w przypadku rozproszenia indeksu pomiędzy wiele shardów wraz z „rysem historycznym”, czyli wspomnieniem o skryptach powłoki i nowej, opartej o język Java replikacji indeksów. Następnie, Mark Miller, przeszedł do opisania głównych założeń, które leżą u podstaw integracji z Zookeeper`em, czyli scentralizowana konfiguracja, fault tolerance, możliwość automatycznego usuwania i dodawania kolejnych instancji Solr, czy wreszcie wsparcie dla sprawdzania dostępności poszczególnych instancji. Omówione zostało co do tej pory zostało zrobione w związku z integracją z Zookeeper`em, co jeszcze na pewno zostało do zrobienia oraz co jest w planach w dalszej przyszłości. Oprócz spraw związanych z zarządzaniem instancjami Mark Miller przedstawił nowość w Solr 1.4, czyli tzw. LoadBalanced Http Solr Server. Podsumowując, prezentacja bardzo ciekawa, pokazująca kolejną ścieżkę rozwoju Solr – jest na co czekać.

Chwila wytchnienia

Podczas, kiedy my rozmawialiśmy z innymi uczestnikami konferencji i nawiązywaliśmy kontakty, trwały dwie kolejne prezentacje:

  • Neural Networks, Newspapers and Solr – A short tour through extending Solr for real-world text-classification” (slajdy) prezentowana przez Sven`a Maurmann`a
  • Rapid Prototyping” (slajdy) prezentowana przez Eric`a Hatcher`a

To już prawie koniec

Ostatnimi prezentacjami, jakie miały być pokazane na konferencji były „Combatting Information Overload – Search in Military Information Gathering Systems” (slajdy), której prelegentem była pani Alexandra Larsson, kapitan szwedzkich sił powietrznych oraz „European Language Analysis with Hunspell” prowadzoną przez Chris`a Male. Po wysłuchaniu części tej drugiej prezentacji zdecydowałem się przejść do przyległej sali konferencyjnej i posłuchać o tym, jak szwedzkie służby wykorzystują Lucene i Solr w swoich systemach analitycznych. Ze względu nie wysłuchanie żadnej z prezentacji od początku do końca postanowiłem nie opisywać żadnej z nich, pomimo tego, że moim zdaniem pani kapitan mówiła o bardzo ciekawym zastosowaniu obu projektów, które to słowa wspomagała przykładami w postaci zrzutów ekranu z aplikacji i tłumaczenia w jaki sposób współgrają ze sobą poszczególne elementy.

Ostatnim akcentem, kończącym Lucene Eurocon 2010, było kilka słów Granta Ingersoll, losowanie wejściówki na Lucene Revolution w Bostonie oraz losowanie kilku egzemplarzy książek, czyli coś dla ludu 😉

Podsumowanie

Podsumowując całe wydarzenie jestem zadowolony z tego, że mogłem w nim uczestniczyć. Ciekawe prezentacje, morze pomysłów i planów oraz upewnienie społeczności w tym, że Lucene i Solr są dojrzałymi produktami, które nie spoczęły na laurach i pomimo rosnącego zainteresowania ich obecnym kształtem mają za sobą ludzi, którzy dbają o to, żeby projekty nie stały w miejscu. Mam nadzieję, że będzie mi dane uczestniczyć w Lucene Eurocon 2011 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *