Data Import Handler – sharding

Read full article | No comments yet.

Nasza czytelniczka (pozdrawiamy!) zgłosiła się do nas z problemem dotyczącym współpracy DIH z shardingiem. Wiki projektu SOLR pokazuje moim zdaniem rozwiązanie tej kwestii, ale czyni to trochę na około i przy okazji.

More...