Solr filtry: KeepWordFilter

Read full article | No comments yet.

Tym razem postanowiłem się przyjrzeć nietypowym filtrom dostępnym w standardowej dystrybucji Solr. Jako pierwszy w moje ręce trafił filtr o nazwie KeepWordFilter.

More...