Autocomplete na polach wielowartościowych (faceting)

W poprzednim artykule opisującym możliwe podejście do funkcjonalności autocomplete na polach wielowartościowych skorzystaliśmy z highlightingu, aby wydobyć te informacje, które nas interesowały. Obiecaliśmy także, że wrócimy do tematu i pokażemy, jak osiągnąć podobny efekt z wykorzystaniem facetingu. Zatem, spójrzmy jak wygląda realizacja takiej funkcjonalności.

Read more

SolrCloud HOWTO

Co jest najważniejszą zmianą w wersji 4.x Apache Solr? Myślę, że takich zmian jest wiele, ale SolrCloud jest czymś, co zdecydowanie zmienia architekturę wdrożeń. Do tej pory większe instalacje użerały się z problemem  single point of failure (SPOF) – istniał tylko jeden serwer master i gdy ten serwer ulegał uszkodzeniu, cały cluster tracił zdolność przyjmowania nowych danych. Oczywiście można było próbować opcji z wieloma serwerami master, gdzie pojedynczy serwer był odpowiedzialny tylko za część danych, ale ciąle SPOF był obecny. Nawet, gdy wszystko działało poprawnie, ze względu na odstęp między operacjami commit, oraz ze względu na fakt, że instancje slave

Read more