Solr 1.4: LocalParams

Kilkanaście miesięcy temu podczas jednego z projektów starałem się optymalnie skonstruować zapytania z facetingiem. Problem polegał na tym, że faceting miał był nieograniczany, a samo zapytanie nakładało konieczność ograniczenia filtrem (fq). Niestety wtedy nie było to możliwe bez dodatkowej implementacji i zmian w mechanizmie facetingu. Teraz już jest, właśnie dzięki tzw. LocalParams.

Read more

Integracja Solr z Tika (cz. 1 – podstawy)

Indeksowanie tzw, „rich documents”, czyli plików w formacie pdf, doc, rtf i tak dalej (lub też plików binarnych) zawsze wymagało pewnej pracy po stronie dewelopera w celu wyciągnięcia interesujących go treści, a następnie przygotowanie ich w formacie zrozumiałym dla wyszukiwarki, w tym wypadku dla Solr. Aby zminimalizować tą pracę postanowiłem przyjrzeć się Apache Tika i integracji tej biblioteki z Solr.

Read more